News

Retour à la page précédente

Maatregelen genomen door Quality Partner in tijden van de Covid-19-epidemie

Sinds afgelopen woensdag worden handelaars en bedrijven die betrokken zijn bij de voedselketen door de federale overheid als essentieel beschouwd om de behoeften van de bevolking te beschermen; hetzelfde geldt voor inspectie- en controlediensten, die betrekking hebben tot de bescherming van de voedselketen.

Sinds de start van de Covid-19-epidemie heeft Quality-Partner de nodige maatregelen genomen om personeel en klanten te beschermen volgens de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid. Deze maatregelen hebben momenteel geen invloed op de capaciteit van het laboratorium, die 100% operationeel blijft, en op de onmiddellijke reactivering van onze on-site controleactiviteiten.

Met betrekking tot afhaling en bemonstering ter plaats wordt het personeel opgedragen zich aan de richtlijnen te houden voor sociale afstand en alle andere maatregelen die door de exploitant zijn getroffen.

Deze maatregelen zijn zowel ingesteld om u te beschermen als om onze werknemers te beschermen. We blijven u van dienst zijn voor de certificatie audits in industrie en wachten allen op het groene licht van onze klanten om bewakingsprogramma’s op boerderijen en andere B to C-bedrijven opnieuw te starten die niet onderworpen zijn aan overheidsverboden. Er wordt geen activiteit uitgevoerd als de naleving van de preventie-instructies niet gegarandeerd kunnen worden.

Ten slotte hebben we voor alle functies waarvoor dit laatste kan geïmplementeerd worden, telewerken verplicht en we nodigen u uit om de communicatie per e-mail te bevorderen op de volgende adresse (labo@quality-partner.be –  logistics@quality-partner.be – inspection@quality-partner.be).

Laten we onszelf beschermen, maar laten we het belang van voedselzekerheid niet vergeten tijdens deze periode van intensieve consumptie !

#StayHome
#StaySafe