Validatie autocontrolesysteem (ACS)

Een Audit om de financiële voordelen en kwaliteitsimago op elkaar af te stemmen

Product

De invoering van een autocontrolesysteem (ACS) is een wettelijke verplichting vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 november 2003.

De autocontrole is het geheel van alle verplichte maatregelen genomen door de operatoren om te zorgen dat de producten die zij in hun beheer hebben, in alle stadia van de productie, verwerking en distributie:

 • voldoen aan de reglementaire voorschriften met betrekking tot de voedselveiligheid;
 • voldoen aan de reglementaire voorschriften met betrekking tot de kwaliteit van de producten waarvoor het FAVV bevoegd is;
 • voldoen aan de voorschriften met betrekking tot de traceerbaarheid en het toezicht op de effectieve naleving van deze voorschriften.

Met andere woorden, de naleving van de autocontrole bestaat uit het in acht nemen van de volgende principes:

 • Naleving van de goede hygiënische praktijken (GHP)
 • Invoering van een HACCP-systeem (Hazard analysis critical control point)

De expertise ontwikkeld door QUALITY-PARTNER maakt ons bedrijf tot een uitstekende partner voor de validatie van uw autocontrolesysteem.

Voordelen

De validatie van uw autocontrolesysteem is geen wettelijke verplichting, maar biedt tal van voordelen:

 • Vermindering van uw FAVV-bijdragen. Het jaarlijks aan het FAVV te betalen bedrag wordt door 4 gedeeld tijdens de duur van het certificaat (3 jaar). = Bonus
 • Toekenning van een smiley. De smiley is een sticker die u aanbrengt op de vitrine van uw zaak om uw klanten te wijzen op uw hoogwaardige kwaliteit.
 • Vermelding in de categorie uitmuntend op de FAVV-website.
 • Vermindering van het aantal inspecties van het FAVV. Wanneer uw systeem gevalideerd is, wordt het beschouwd als minder risicovol. De frequentie van de bezoeken van de FAVV-inspecteurs in uw zaak wordt dus naar onder toe bijgesteld.

Onze diensten

Uitvoering van een valideringsaudit van uw autocontrolesysteem.

Stappen van de audit:

 • Opstelling van een volledig rapport in 5 werkdagen.
 • Evaluatie van het plan met corrigerende maatregelen door de auditeurs.
 • Certificering van het dossier na ontvangst en validatie van de bewijzen van deze corrigerende maatregelen, opgestuurd binnen de gestelde termijnen (1 tot 6 maanden), gevolgd door de toezending van uw certificaat en smiley.

Meer informatie over de smiley?

Presentaties en samenvattingen van de resultaten met ondernemingsgroepen in de vorm van jaarlijkse vergaderingen.

Onze garanties

 • Accreditatie door Belac volgens de norm ISO 17020.
 • Erkenning van het FAVV
 • Erkende expertise sinds meer dan 15 jaar.
 • Snelle en gepersonaliseerde service

Waar kan ik de gids en de checklist vinden die tijdens de audit wordt gebruikt?

Wenst u uw autocontrolesysteem laten valideren en profiteren van de voordelen? Wenst u meer informatie, vul dan ons formulier in of neem contact met ons op.