Hygiëne-inspecties

Uitvoering van regelmatige inspecties in uw verschillende vestigingen.

Controles gericht op:

 • Controle op de naleving van de goede hygiënische praktijken (GHP).
 • Controle op de toepassing van uw werkmethodes.
 • Het respecteren van de normen inzake de inachtneming van de koude/warmteketen.
 • Controle van de toepassing van de HACCP-principes.
 • Controle van de gebouwen en hun infrastructuur.

Frequentie van inspectie naar keuze, al of niet onverwacht.

Variabele duur van inspecties. Korte formules (30 tot 45 minuten) of lange formules (1 tot 3 u) in functie van uw behoeften en uw budget. Combinaties zijn mogelijk.

Checklist op maat met de wettelijke eisen eigen aan uw kwaliteitssysteem.

Presentaties en samenvattingen van de resultaten met ondernemingsgroepen in de vorm van jaarlijkse vergaderingen

Voordelen

Door de uitvoering van regelmatige inspecties in al uw vestigingen heeft u altijd:

 • Een constante kwaliteit in de vestigingen.
 • Handhaving van het hygiëneniveau in alle vestigingen.
 • Scoring van al uw vestigingen, wat benchmarking mogelijk maakt.
 • Het verkrijgen van een samenvatting van de resultaten, de waargenomen trends in de vestigingen.
 • Een samenvatting van de aandachtspunten op basis waarvan de groepsdoelstellingen kunnen worden bepaald.

Het informaticasysteem dat wij de laatste 10 jaar hebben ontwikkeld voor de uitvoering van inspecties maakt dat wij snel en efficiënt kunnen werken. U krijgt nauwkeurige en volledige rapporten.

ONZE GARANTIES

Onze garanties

 • Accreditatie door Belac volgens de norm ISO 17020.
 • Erkenning van het
 • Al meer dan 15 jaar erkende expertise.
 • Gepersonaliseerde en snelle service.