News

Retour à la page précédente

sectorgids G014

Beste klanten,

Quality Partner heeft het genoegen u mee te delen dat de versie 4 van sectorgids G014 (Gids Autocontrole: aardappelen,-groenten-fruit verwerkende industrie en handel) in het Belgisch Staatsblad van 19 april 2016 werd gepubliceerd.

Concreet betekent dit dat u ons nu al kunt vragen de komende audits op basis van deze nieuwe versie van de gids uit te voeren.

Het is van belang u erop te wijzen dat het na 19 juli 2016 verplicht zal zijn deze audits op basis van versie 4 van de gids uit te voeren.

U kunt de belangerijkste wijzigingen downloaden die aan de versie 4 worden aangebracht dankzij de volgende link .

In dit verband blijven we volledig tot uw beschikking.

Met vriendelijke groeten,
Het Quality Partner Team