Sectoren

Primaire sector

Er zijn talrijke certificeringen vereist om werkzaam te kunnen zijn in de primaire sector. Quality Partner kan uw producten, procedés of systemen certificeren volgens volgende referentiesystemen:

Validatie autocontrolesysteem (ACS)

Certificering volgens een referentiesysteem

 Laboratorium/analyses

  • Inspectieplan: voedingsmiddelen, ingrediënten, water
  • Validering UCD
  • Challenge test
  • Authenticiteit
  • Metagenomics