News

Retour à la page précédente

Nieuwe versie van sectorgids G-040 en Vegaplan

Quality Partner heeft het genoegen u mee te delen dat versie 4.0 van de sectorgids G-040 (Sectorgids voor de primaire productie) in het Belgisch Staatsblad van 4 september 2019 werd gepubliceerd. Daarnaast is ook de nieuwe versie 3.0 van de Vegaplan Standaard verschenen.

 

Er werden updates en aanpassingen aan de gids en standaard aangebracht.

De aangepaste documenten kan u terugvinden op www.primaryproduction.be

U dient er rekening mee te houden dat het na 4 december 2019 (drie maanden na publicatie) verplicht zal zijn om de audits op basis van versie 4.0 van de gids en versie 3.0 van de standaard uit te voeren.

 

Wij zijn uiteraard tot uw beschikking indien u hierover vragen heeft.

Contact ons.