News

Retour à la page précédente

Nieuwe versie van sectorgids G-002

Geachte Heer, Mevrouw,
Beste klant,

Hoewel u deze informatie elders heeft ontvangen, willen wij u graag informeren dat gids G002
Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie
is nu overgeschakeld naar versie 4. Alle audits vanaf 24/12/2019 zijn uitgevoerd op basis van de nieuwe versie van de gids.

In bijlage vindt u de belangrijkste wijzigingen die in de nieuwe versie zijn aangebracht.

We blijven tot uw beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groet,
Uw toegewijd team !

Aanpassingen_versie4_tov_versie3