News

Retour à la page précédente

Nieuwe Informatie op de FAVV website – november 2018

Wij maken u hierbij graag attent op nieuwe of geactualiseerde informatie die beschikbaar is op de website van het FAVV.

✔ RECALLS – Recall van eieren met de code 0BE3133 na vaststelling van PCB’s. Blokkering en onderzoek van een leghennenbedrijf

✔ De toelevering aan de primaire sector (meststoffen, diervoeders en bestrijdingsmiddelen) – Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten.

✔ De plantaardige primaire sector – Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten

✔ De autocontrole – Omzendbrieven Levensmiddelen – Stroomafschakelplan