News

Retour à la page précédente

Nieuwe Belbeef Standaard ?

Sinds 01/10/18 is de nieuwe Belbeef Standaard van kracht. Wegens de regionalisering van de bevoegdheden voor dierenwelzijn, zijn de eisen met betrekking tot dierenwelzijn (die voordien in de sectorgids G-040 waren opgenomen) nu opgenomen in de Belbeef Standaard.

Daarnaast werd een Duurzaamheidsmonitor toegevoegd. Hierbij is het bedoeling dat de veehouder op een lijst aangeeft welke duurzaamheidsinitiatieven hij toepast op zijn bedrijf. Deze duurzaamheidsmonitor dient driejaarlijks ingevuld te worden door de veehouder.
De duurzaamheidsinitiatieven worden opgedeeld in verschillende luiken: dierengezondheid, dierenwelzijn, energie, biodiversiteit, milieu, dierlijke voeding, bodem, water, sociaal en economie.

Tijdens de audit zal de auditor de geverifieerde duurzaamheidsinitiatieven overnemen in het auditrapport. Echter heeft u als veehouder ook de mogelijkheid om de duurzaamheidsmonitor online in te vullen via het producentenportaal waardoor u tijd kan besparen bij de audits.

Handleiding Producentenportaal.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van Belbeef.