Activiteiten

Voor de lijst van gecertificeerde biologische operators,
klik hier.

Laboratorium

De laboratoriumafdeling (analyses en studies) biedt een brede waaier aan diensten in de domeinen van de microbiologie van levensmiddelen en water producten.

Wij bieden u ook een studiedienst aan op het vlak van houdbaarheidsdata die u in staat stelt de levensduur van de levensmiddelen te verlengen en te controleren.

De kwaliteit van onze activiteit van analyselaboratorium wordt internationaal erkend door onze BELAC 135-TEST accreditatie volgens de norm ISO/IEC 17025. Deze norm omvat alle relevante parameters en methodes inzake de microbiologie van voedingsmiddelen en water.

Quality Partner biedt een wetenschappelijk kader dat tegelijk vooruitstrevend en praktisch is voor de klant. Wij kiezen voor een permanente coaching: via een jaarlijks uitgewerkt plan voor monstername is ad-hoc-begeleiding via routineanalyses mogelijk.

Dankzij optimale vervoercondities garandeert Quality Partner ook de beste behandeling van de te analyseren producten.

Analyse non-GGO

Genetisch gemodificeerde organismen aanwezig in een voedingsmiddel kunnen via een GGO-analyses op een betrouwbare wijze gedetecteerd en gekwantificeerd worden.

In partnership met het Duitse Laboratorium FoodChain ID Testing GmbH, biedt Quality Partner een aantrekkelijke service aan. De analyses zijn geaccrediteerd volgens de internationale norm van laboratoria DIN EN ISO / IEC 17025

Authenticiteit

In de agrovoedingssector is de echtheid, zoals in vele andere sectoren, een groeiend probleem waar rekening mee moet worden gehouden. Via haar filiaal Genalyse Partner, stelt Quality Partner verschillende tests ter beschikking waarmee u onder meer de aard, de oorsprong of de samenstelling van een voedingsmiddel kunt controleren:

  • Detectie van sporen van varkensvlees in voedingsmiddelen met de stempel “Halal”
  • Kwantificering van varkens-/rundvlees in gehakt
  • Bepaling van de diersoorten die worden vermeld in de samenstelling

Beheerplan

Het microbiologisch laboratorium voor voedingsmiddelen en waters biedt een ruim onderzoekspalet voor analyses onder accreditatie. Zowel hygiëne-indicatoren als (ziekte)kiemen kunnen worden geteld en opgespoord. Dat kan via de gangbare methodes of via alternatieve methodes, die vaak sneller en efficiënter zijn, zoals Spiral, Tempo™ en Vidas™.

Challenge Test

Quality Partner voert microbiologische ‘challenge tests’ uit (enkel geaccrediteerd voor challenge test L. monocytogenes volgens advies 09-2006 van het FAVV): Via deze tests kan je de groei of inhibitie van een speciale kiem in een voedingsmiddel controleren, bijvoorbeeld ‘listeria monocytogenes’. En kan je potentieel een beroep doen op soepelere microbiologische criteria bij het FAVV. Quality Partner simuleert een besmetting van een voedingsmiddel met een ziektekiem of kiem die het product bederft door een bekende concentratie te inoculeren. Het laboratorium controleert vervolgens met vaste tijdsintervallen de groei van de kiem(en) in het herverpakt voedingsmiddel (conform de productievoorwaarden), bewaard op een gecontroleerde temperatuur.

Metagenomica

Levensmiddelen-metagenomica richt zich op het identificeren van ALLE micro-organismes in levensmiddelen of andere milieus.

Deze nieuwe analysemethode biedt revolutionaire perspectieven voor tal van domeinen in de levensmiddelensector, zoals:

  • het verbeteren van de kwaliteit door middel van opvolging en identificatie van de alteratie-flora tijdens het bewaringsproces van een levensmiddel
  • het identificeren van de contaminatiebron van een levensmiddel
  • het objectiveren van veranderingen in het productieproces, om de levensduur van een product te verlengen

Validering UCD

Verificatie van de uiterste consumptiedatum (UCD): Conform de AFNOR NF-V-01-003-norm en de referentiesystemen van de distributiesector, verifieert Quality Partner de microbiologische levensduur van gekoelde voedingswaren. Dat gebeurt via zorgvuldig gekozen microbiologische analyses op producten, volgens een duidelijk gedefinieerd temperatuurscenario.

Voor bijkomende informatie of prijsaanvragen kan u contact opnemen via ons online formulier.