News

Retour à la page précédente

Metagenomische activiteiten van Genalyse Partner geaccrediteerd door BELAC*

In het streven naar voortdurende verbetering in het kader van de voedselkwaliteit en voedselveiligheid is Genalyse Partner – als laboratorium gespecialiseerd in metagenomica – sinds 28/06/2018 geaccrediteerd door BELAC*.

 

* Sinds 1 augustus 2006 is BELAC de enige Belgische accreditatie-instelling. Ze werd opgericht bij de bepalingen van het koninklijk besluit van 31 januari 2006 en valt onder de verantwoordelijkheid van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. (bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie )

 

 

De analyse metagenomica van Genalyse Partner maakt het mogelijk om het profiel van de micro-organismen (bacteriën en/of gisten/schimmels) in kaart te brengen van een monster, inclusief het aantal van een soort volgens de detectiegrenzen van de gebruikte methode (op eenvoudig verzoek is de detectiegrens verkrijgbaar).

 

Dankzij deze semi-kwantitatieve analyse kunt u onder meer:

✔ een microbiële kaart van uw product opstellen

✔ anticiperen op problemen van voortijdig bederf

✔ de bewaaromstandigheden optimaliseren

✔ de levensduur van uw producten verlengen

✔ nauwkeurig de kwaliteit van grondstoffen controleren

✔ de contaminatiepunten in een proces identificeren

✔ de flora identificeren die verantwoordelijke is voor het bederf van producten

U vindt alle diensten van Genalyse Partner  hier of op onze website : https://www.quality-partner.be/genalyse_partner/

 

Volg ons op Facebook

Volg ons op LinkedIn