1 / Wat is een typische dag voor een chauffeur/monsternemer ?
De dag begint van thuis uit, met een op voorhand een vastgelegde planning van de klanten voor de verschillende monsternamen, minimaal 6 monsternamen en maximaal 13 monsternamen per dag.
Nadien terug naar het kantoor, waar de monsters worden ontvangen en het rechtstreeks ingeven van de monsters, en in de koelkast plaatsen. Vervolgens debriefing met de planning  officer (Catherine) of het secretariaat van het labo.

 

2 / Hoe verloopt de organisatie van typische dag van een chauffeur/monsternemer?
De avond ervoor (of in de late namiddag) ontvangt hij zijn planning, dit om te weten in welke regio zijn ronde zal plaatsvinden.
Elke monsternemer heeft zijn “toegewezen regio’s” (behalve tijdens vakanties)
Bijna alle monsternemers zijn opgeleid om monsters te nemen (bv.  in slachthuizen), Catherine (planning officer) hoopt dat binnenkort iedereen door Gauthier (verantwoordelijke voor training en uitvoeringen) zal opgeleid zijn voor al de soorten bemonsteringen om de flexibiliteit te vergroten.

3 / Welke zijn de onvoorziene gebeurtenissen waarmee een monsternemer dagelijks te maken krijgt?
Het gevaar op de weg (werken, ongevallen, files, …)
Problemen met administratieve gegevens (onjuiste openingsuren van de winkels, sluitingsuren die niet werden bekend gemaakt, adreswijzigingen, het adres van de site voor de monsternamen is niet adres van het hoofdkantoor, enz.)
Weigeringen, of afzeggingen van de klanten.

Gevolg => her inplannen van de monsternamen, de klant op de hoogte brengen en de wijzigingen aanbrengen in het intranet.

4 / Wie helpt de monsternemers wanneer ze een probleem hebben of iets onvoorzien tegenkomen tijdens hun ronde?
Bij problemen over het adres of indien ze moeite hebben om de site te vinden, bellen ze naar elkaar.
Het centrale punt is Catherine maar aangezien zij niet op het terrein werkt, raadt zij dus aan om een andere monsternemer te bellen die de site kent.

5 / Hoe wordt gehandeld indien dringende aanvragen?
Catherine beheert de dringende aanvragen van de klanten, zij zal de ronde van de monsternamen wijzigen of de klant verzoeken om de monsternamen te mogen uitstellen.
En indien mogelijk zorgen dat de monsternemer zo vlug mogelijk in het laboratorium is om de analyses zo snel mogelijk kunnen opstarten.

Grootste doel
0% uitval (zoals: geen monster, fout adres of verkeerde planningen)
100% opgeleide monsternemers!

Als besluit, het logistieke team is uiterst flexibel! Ze werken bijna in een volcontinu systeem om te kunnen voldoen aan de behoeften van elke klant. Zoals onder andere de monsternamen bij Vache Bleu om 4 uren in de morgen, of in de Cora na sluitingstijd (na 20u00).