News

Retour à la page précédente

FSSC 22000 – Belangrijke Technische Informatie

Geachte Heer of Mevrouw,

In het kader van uw FSSC22000-certificering informeren wij u graag over de laatste details en wijzigingen op dit gebied.

De door het FSSC gevraagde gegevens met betrekking tot de beoordeling van bepaalde eisen van de norm tijdens audits kunt u op deze LINK terugvinden.

De grootste verandering is dat bedrijven verplicht zijn om aan Inscert Partner (via uw auditor) het bewijs van het oplossen van de MINOR non-conformiteiten (en MAJOR dat reeds het geval was) voor te leggen en dit binnen de 3 maanden volgend op de auditdatum.

Dit is van toepassing sinds 01/01/2019.  Voor alle bedrijven die reeds in 2019 geauditeerd werden, vragen wij u om binnen de gevraagde termijn de nodige maatregelen te nemen.  Als dit een probleem zou zijn, gelieve ons daarvan op de hoogte te brengen.

Wij danken u voor uw medewerking en blijven volledig te uwer beschikking.

Met vriendelijke groeten,

Het Quality Partner Team