News

Retour à la page précédente

Etiketteren van voorverpakte voeding voor onmiddellijke verkoop

Sinds de inwerkingtreding van het verordering (EU) nr. 1169/2011, moeten voorverpakte voedingsmiddelen voorzien zijn van een etiket met een aantal verplichte vermeldingen zoals de verkoopbenaming, de ingrediëntenlijst en allergenenlijst, de wijze van bewaring, de THT of TGT, enz..

Hoewel ze uitgerust zijn met een verpakking vallen sommige voedingsmiddelen, waarvan men zegt “voorverpakt voor onmiddellijke verkoop” niet onder deze verordening.

Deze voedingsmiddelen zijn :

1. Voeding voorverpakt en verkocht :
✓  in het bedrijf waar ze geproduceerd worden (exclusief de portionering, versnijding, ontdooiing, enz.)
✓  of in bedrijven die uitgebaat worden door dezelfde uitbater dan waar de producten worden gefabriceerd (maximaal 5 bedrijven).

In dit geval, moet op de voorverpakte voeding een TGT of THT datum op de verpakking vermeld worden. En de informatie over de allergenen moet beschikbaar zijn (mondeling of schriftelijk aanwezig op of in de buurt van de producten).
De overige etiketvermeldingen zijn niet verplicht.

2. Voeding voorverpakt en verkocht :
✓ in het bedrijf waar ze verpakt worden.

In dat geval, moet de voorverpakte voeding verkocht worden ten laatste de dag volgende op de dag van verpakking. En er moet een verpakkingsdatum op de verpakking aanwezig zijn (of er is een systeem dat kan aantonen dat de voeding wordt verkocht ten allerlaatste de dag volgende op de verpakking).

Enkele voorbeelden :
✓ Worsten intern bereid in de slagerij van een supermarkt, onder filmverpakking en verkocht in de zelfbediening. Enkel de informatie van de THT van het product en de allergenen informatie (mondeling of schriftelijk medegedeeld) moeten op het product vermeld worden.
Of anders gezegd de ingrediëntenlijst, de bewaartemperatuur, andere gegevens zoals verhitten tot in de kern, enz. hoeven niet op het etiket aanwezig te zijn.
✓ Bloedworst niet bereid in de interne slagerij van de supermarkt maar individueel verpakt in de slagerij en verkocht in de zelfbediening. Indien de informatie over de allergenen beschikbaar is (mondeling of schriftelijk) en de verpakkingsdatum is aanwezig op de verpakking aanwezig is en de bloedworst verkocht wordt ten laatste de dag na verpakking, dan moet er geen andere informatie op het etiket vermeld worden.