News

Categorieën

Archief

Nieuwe Informatie op de FAVV website – 18 januari 2019

Wij maken u hierbij graag attent op nieuwe of geactualiseerde informatie die beschikbaar is op de website van het FAVV. DIERENARTSEN & VEEHOUDERS Nieuwe I&R regelgeving voor pluimvee en konijnen Op 4 juli 2018 is het koninklijk besluit van 25 juni 2018 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee …

Volgende

Nieuwe Informatie op de FAVV website – 26 december 2018

Wij maken u hierbij graag attent op nieuwe of geactualiseerde informatie die beschikbaar is op de website van het FAVV. ✔ Dierlijke primaire sector : Omzendbrief betreffende braadkippenbedrijven die “broedeieren uitkippen op het bedrijf” (on farm hatching) toepassen. ✔ Dierlijke primaire sector : Bijlage betreffende braadkippenbedrijven die “broedeieren uitkippen op het bedrijf” (on farm hatching) …

Volgende

Nieuwe Informatie op de FAVV website – 17 december 2018

Wij maken u hierbij graag attent op nieuwe of geactualiseerde informatie die beschikbaar is op de website van het FAVV. ✔ Raadgevend Comité / Plantaardige primaire sector: Advies: Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2010 betreffende de bestrijding van het aardappel cystenaaltje (dossier SciCom 2018/14)omzendbrief betreffende het houden …

Volgende

Nieuwe Informatie op de FAVV website – 7 december 2018

Wij maken u hierbij graag attent op nieuwe of geactualiseerde informatie die beschikbaar is op de website van het FAVV. ✔Dierlijke Primaire Sector : omzendbrief betreffende het houden en slachten van gekweekt wild en het uitsnijden van vlees van gekweekt wild in een erkende inrichting. ✔ Algemeen Informatie : Ziekte van Newcastle: versoepelingen van maatregelen …

Volgende

Nieuwe Informatie op de FAVV website – 29 november 2018

Wij maken u hierbij graag attent op nieuwe of geactualiseerde informatie die beschikbaar is op de website van het FAVV. ✔Dierlijke Primaire Sector : AFRIKAANSE VARKENSPEST (AVP): Nieuw uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie van gestemd op 23 november 2018: aanpassing van de zonering door de Europese Commissie. ✔ Raadgevend Comité / Dierlijke Primaire Sector/ Transformatie …

Volgende

Nieuwe Informatie op de FAVV website – november 2018

Wij maken u hierbij graag attent op nieuwe of geactualiseerde informatie die beschikbaar is op de website van het FAVV. ✔ RECALLS – Recall van eieren met de code 0BE3133 na vaststelling van PCB’s. Blokkering en onderzoek van een leghennenbedrijf ✔ De toelevering aan de primaire sector (meststoffen, diervoeders en bestrijdingsmiddelen) – Omzendbrief met betrekking …

Volgende

Nieuwe Informatie op de FAVV website.

Wij maken u hierbij graag attent op nieuwe of geactualiseerde informatie die beschikbaar is op de website van het FAVV. ✔ De autocontrole : Opschortingsprocedure validatie autocontrolesysteem ✔ De Raadgevend Comité : Publicatie van het advies “Evaluatie van het analyseprogramma van het FAVV met betrekking tot microbiologische analyses in bereide producten, visproducten, groenten, fruit, kruiden, …

Volgende

Gids voor autocontrole betreffende de materialen die in contact komen met levensmiddelen

Het FAVV heeft onlangs op zijn website  een generiek* hoofdstuk gepubliceerd over de gids voor autocontrole betreffende de materialen die in contact komen met levensmiddelen. Dit document is bestemd voor alle operatoren van de levensmiddelenindustrie die – voor eigen gebruik – materialen aankopen, gebruiken en eventueel produceren, die in contact komen met voedingsmiddelen (FCM) wanneer …

Volgende