News

Retour à la page précédente

BREXIT: update

1. Context:

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) zich teruggetrokken uit de Europese Unie (EU) op grond van een terugtrekkingsakkoord, dat voorzag in een overgangsperiode waarin EU-wetgeving van toepassing bleef in het VK.

Deze overgangsperiode loopt af op 31 december 2020. Na het einde van de overgangsperiode zullen de huidige biologische verordeningen van de EU (Verordening (EG) 834/2007 van de Raad en Verordeningen (EG) 889/2008 en 1235/2008 van de Raad) behouden in het binnenlandse wettelijke kader in het VK, zij het met kleine wijzigingen om voorlopig continuiteit te verzekeren.

2. Import van Verenigd koninkrijk naar Europa

Vanaf 1 januari 2021 is er een handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk van kracht.

Specifiek voor de import van bio-producten uit het Verenigd Koninkrijk betekent dit dat

• Uw bedrijf voortaan gecertificeerd moet zijn als importeur en/of eerste geadresseerde. Neem hiervoor contact op met bio@quality-partner.be

• U moet beschikken over een gevalideerde bio-account in Traces NT

• Elke zending, vergezeld moet gaan van een controlecertificaat (COI). Dit controlecertificaat moet worden aangemaakt in Traces en afgeleverd en getekend worden door één van de 6 erkende controleorganen (Biodynamic Association Certification, Organic Farmers & Growers C.I.C, Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd, Organic Food Federation, Quality Welsh Food Certification Ltd en Soil Association Certification Limited)

• Meer informatie over het handelsakkoord vindt u op de website van de Europese Commissie en op de website van het Britse ministerie van landbouw.

3. Export van Europa naar Verenigd Koninkrijk

Bent u een bedrijf dat bioproducten exporteert naar het Verenigd Koninkrijk? Dan moet u uw biocertificaat aanpassen en uw activiteit als exporteur melden bij INSCERT-PARTNER.

Als u dat nog niet deed, neem dan contact op met onze diensten bio@quality-partner.be.

U hebt een Specifiek Controlecertificaat op papier nodig, het GB COI:
• Vanaf 1 januari 2021 als u een marktdeelnemer van een derde land bent
• Vanaf 1 juli 2021 als u een Europese marktdeelnemer bent

De Britse overheid zal daarna een elektronisch importsysteem ontwikkelen dat het papieren systeem vervangt.

U dient een GB COI in te vullen met de hulp van uw klant in het Verenigd Koninkrijk en dat voor elke zending die u exporteert.
Als uw zending wordt gesplitst tijdens de douane-inklaring, dient u een “GB COI- extract” in te vullen.

Intussen dient u ons dit document ter controle en ondertekening te bezorgen via bio@quality-partner.be met als mailonderwerp ‘GB COI’.

Daarnaast dient u een gescande kopie van uw ondertekende GB COI ter beschikking te stellen van de douaneautoriteiten van de haven bij de aankomst van de zending.

Het GB COI, de step-by-step guidance en de toelichting kunt u hier downloaden:
Step by step guidance GB COI
Extract of GB COI
Toelichting GB COI
Toelichting Extract of GB COI