News

Retour à la page précédente

Aanwezigheid rijskamer –> Act 032

Beste,

Na een verduidelijking van de autocontrole validatieregels door het FAVV op 24 maart 2022, moeten verkooppunten met bakkerijen met een rijskast de activiteit ACT032 bakkerij (distributie) aangeven.

Concreet betekent dit dat u voor de betrokken winkelpunten een bijlage 4 moet opmaken en de nieuwe activiteit moet aangeven bij uw LCE. De communicatie met de betreffende sites (franchise of eigen winkels) laten wij aan u over.

Let op, u heeft daarna een jaar de tijd om deze nieuwe activiteit te valideren om de sitebonus niet te verliezen. We nodigen u uit om contact met ons op te nemen om een ​​auditdatum vast te leggen om deze nieuwe activiteit te valideren en zo te voorkomen dat u de “gevalideerde” status van de betreffende site verliest.

We blijven ter uwer beschikking.