News

Retour à la page précédente

Gids voor autocontrole betreffende de materialen die in contact komen met levensmiddelen

Het FAVV heeft onlangs op zijn website  een generiek* hoofdstuk gepubliceerd over de gids voor autocontrole betreffende de materialen die in contact komen met levensmiddelen. Dit document is bestemd voor alle operatoren van de levensmiddelenindustrie die – voor eigen gebruik – materialen aankopen, gebruiken en eventueel produceren, die in contact komen met voedingsmiddelen (FCM) wanneer deze finaal verpakt worden voor de consument.

Het is belangrijk om te weten dat de eisen van dit generiek hoofdstuk tijdens de audits van het autocontrolesysteem binnen uw bedrijf moeten gecontroleerd worden. Dit geldt zowel voor de bedrijven die activiteit ACT102 (PL43 AC39 PR94 – Fabrikant van verpakkingsmaterialen) expliciet aangeven, als voor de bedrijven die dit niet hoeven te doen (impliciete activiteit). Bij bedrijven met een ‘expliciete activiteit’ duurt de audit ongeveer 1 uur langer.

Graag zou Quality Partner weten of uw bedrijf de activiteit ACT102 (PL43 AC39 PR94) heeft aangegeven (of nog moet aangeven) zodat we bij onze volgende audit hiermee rekening kunnen houden.

We staan tot uw beschikking,

Het team Quality Partner

your Quality, our Priority

*Waarom generiek? Omdat het hoofdstuk van toepassing is op alle gidsen voor zelfcontrole.