wij hebben het genoegen om u op de hoogte te bergen van volgende informatie.

Informatie

Voorwaarden voor inspectie- en certificatieprogramma’s

Gebruiksvoorwaarden van een certificaat of equivalent door de certificaathouder

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP EN FACTURATIE

How to use the InsCert Partner’s certification logo

Jullie mogen zeker zijn dat er geen wijziging zal binnen de inspectie en certificatie dienst gebeuren qua organisatie en werking.

Link tot accreditatie bewijs van Inscert Partner n.v.

InscertPartner_Accreditation-BELAC_620-INSP

InscertPartner_Accreditation-BELAC_620-PROD

InscertPartner_Accreditation-BELAC_620-QMS

Wij blijven ter beschikking voor alle bijkomende vragen.
Stuur ons een e-mail op certification@quality-partner.be

*******************

nous avons le plaisir de porter l’information suivante à votre connaissance.

Information

Conditions spécifiques aux programmes d’inspection et de certification

Conditions d’utilisation du certificat ou équivalent par l’entreprise

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE FACTURATION

How to use the InsCert Partner’s certification logo

Nous vous rassurons sur le fait qu’aucune modification n’est apportée dans le fonctionnement de l’organisme d’inspection et de certification.

Preuves d’accréditation de Inscert Partner s.a.

InscertPartner_Accreditation-BELAC_620-INSP

InscertPartner_Accreditation-BELAC_620-PROD

InscertPartner_Accreditation-BELAC_620-QMS

Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire que vous jugeriez utiles.
Envoyez-nous un mail à certification@quality-partner.be